Đồng hồ Acetylen (hoặc Gas LPG) (Sử dụng cho hàn cắt hơi)
Nhà sản  xuất: Renonw – Korea
Sử dụng cho các bình khí dân dụng hoặc công nghiệp
Áp suất đầu vào max: 25 kg/cm2
Áp suất đầu ra max: 3 kg/cm2
Dải điều chỉnh áp suất: 0,1 – 1,3 kg/cm2
Lưu lượng khí đầu ra max: 1.200 L/h